I FORUM ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
 Oceń wpis
   

I FORUM ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ


Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Forum Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i przede wszystkim dobrych praktyk, które wskazują kierunki skutecznych rozwiązań organizacyjno-prawnych w spółkach kapitałowych. Dobrze pojęte i funkcjonalnie stosowane prawo spółek, daje możliwość sprawnego realizowania poleceń organów spółek, zabezpieczania ich interesów i działania całej firmy zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i we współpracy z zewnętrznymi podmiotami.

Podczas forum poruszone zostaną kwestie:

 • W jaki sposób wykorzystywać na co dzień prawo handlowe, aby zabezpieczać działania organów i funkcjonowanie firmy?
 • Na co zwracać szczególną uwagę w zakresie obsługi Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników? – „głośne sprawy 2011”
 • Jakie czekają nas usprawnienia w polskim prawie gospodarczym i co to oznacza dla funkcjonowania spółek kapitałowych?
 • Teoria czy praktyka organów spółek? – Jak powinien wyglądać „układ sił”, a jak wygląda? – kazusy z polskiego rynku
 • Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki – co przynoszą przepisy prawne, jaka jest praktyka na polskim rynku, a jakie rozwiązania można regulować wewnętrznymi zapisami?
 • Pełnomocnik i prokurent – jakie jest umocowanie ustawodawców? Jak zabezpieczyć reprezentanta firmy i firmę? Jakich błędów nie popełniać i jakie jest ryzyko w działaniach pełnomocników/prokurentów ?
 • Władze i właściciele spółki, firma – spojrzenie wewnątrz i na zewnątrz – czym są standardy etyczno – zawodowe? Wizerunek i reputacja firmy jako przewaga konkurencyjna
 • Jakie są kluczowe i newralgiczne punkty w pracy Asystentów w zakresie organizacji posiedzeń? – dokumenty/materiały przed i na posiedzeniach, prawidłowe zwołanie, koordynacja przebiegu, podpisywanie
 • Jak koordynować najważniejszą dokumentację w spółce? – praktyczne wskazówki w zakresie prawnych aspektów organizacji
 • W jaki sposób współdziałają spółki w grupach kapitałowych? Jak wygląda współpraca i jakie są zależności? – bezpieczeństwo współpracy i wymiany informacji
 • Jakie narzędzia komunikacyjne może zastosować Asystent w sytuacji kryzysowej w firmie? – optymalizujące kroki interwencyjne

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – I FORUM ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

Komentarze (1)
Szkolenie – CERTYFIKOWANY MANAGER DS. LEAN
 Oceń wpis
   

Szkolenie – CERTYFIKOWANY MANAGER DS. LEAN


Celem kursu jest dostarczenie Państwu wiedzy i odpowiednich narzędzi do diagnozowania strat w procesach produkcyjnych. Doświadczeni Prelegenci wskażą również optymalne rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów. Podczas trzech dni intensywnego szkolenia zostaną przekazane Państwu gotowe rozwiązania zarówno w obszarze zarządzania produkcją jak i zarządzania ludźmi. W programie m.in.:

 • Kaizen i inne możliwości usprawnień (SMED, Kanban, TPM)
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow) a efektywność procesów – poznaj podstawy sukcesu Toyoty
 • Jak tanio i efektywnie produkować minimalizując czas dostawy
 • Skuteczne metody angażowania i motywowania pracowników – najważniejsze techniki przezwyciężania oporu wobec zmian

Po kursie każdy uczestnik:

 • Potrafi stworzyć mapę stanu obecnego oraz zdefiniować miejsca gdzie należy wykonać Kaizen
 • Potrafi przygotować plan wdrożenia na podstawie mapy stanu przyszłego oraz określić efekty projektu
 • Potrafi zaprojektować plany wdrożenia przećwiczonych w trakcie szkolenia narzędzi i metod
 • Lepiej rozumie znaczenie zaangażowania wszystkich szczebli struktury organizacji w proces zmian
 • Zna wpływ planowania produkcji na całość łańcucha dostaw
 • Zna zasady praktycznego tworzenia Heijunki („weź i wdróż”)
 • Potrafi optymalnie zaplanować przezbrojenia
 • Potrafi samodzielnie dobrać właściwe wskaźniki do kontroli wizualnej procesu
 • Zna alternatywne podejście do poprawy wydajności procesów oparte na Teorii ograniczeń

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY MANAGER DS. LEAN.

Komentarze (0)
Szkolenie–Planowanie i ocena projektów inwestycyjnych
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych


Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego planu inwestycji oraz metod oceny opłacalności projektu, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

 • Jak prowadzić analizę strategiczną projektu?
 • Jak prowadzić analizę finansową planu inwestycji, interpretacja danych?
 • Jak praktycznie stosować rachunek zysków w projekcie inwestycyjnym?
 • W jaki sposób prowadzić analizę rozbieżności wyników papierowych i wyników gotówkowy?
 • Jak dokonać oceny przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej?
 • Jaki jest przewidywany wynik rachunku zysków i strat inwestycji?
 • Jakie narzędzia wykorzystywać do oceny wiarygodności prognozy?
 • Jak testować plan inwestycji, prowadząc analizę wrażliwości i oceny opłacalności projektu?
 • Jakie są statyczne i dynamiczne metody oceny projektów?
 • Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami statycznymi?
 • Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi?
 • Jak prognozować przepływy gotówki związane z inwestycją?
 • Jakie są sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych?
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Jak zarządzać ryzykiem w projekcie inwestycyjnym?
 • Jaka jest dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych?
 • Jakie są możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem określonych metod oceny projektów inwestycyjnych?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.

Komentarze (0)
Szkolenie – NEGOCJACJE
 Oceń wpis
   

Szkolenie – NEGOCJACJE


Szanowni Państwo !

Co jest potrzebne, aby przeprowadzić negocjacje i zarobić pieniądze dla firmy i dla siebie? Co można zmienić w sposobie negocjowania, aby zwiększyć skuteczność i wyniki negocjacji? W jaki sposób nastroić swoją mentalność na negocjacje biznesowe? Proponowane szkolenie służy wielostronnemu przygotowaniu uczestników do rozpoznawania
i stosowania taktyk negocjacyjnych w swoich branżach.

Kluczowe zagadnienia szkolenia:
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnych w negocjacjach
 • Stosowanie trafnych technik komunikacyjnych ułatwiających konkretyzowanie, rozjaśnianie i przyspieszanie procesu negocjacji
 • Budowanie oferty „doskonałej” w negocjacjach
 • Oferta handlowa jako narzędzie obustronnych działań w negocjacjach
 • Obrona i rozgrywanie ofertą handlową – kruczki ofertowe
 • Mentalność negocjacyjna – co wpływa na umiejętność negocjowania?
 • Rozpoznawanie i stosowanie technik negocjacyjnych wspierających skuteczność negocjatora

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – NEGOCJACJE.

Komentarze (0)
SZKOŁA PRZYWÓDZTWA STRATEGICZNEGO
 Oceń wpis
   

Szkolenie – SZKOŁA PRZYWÓDZTWA STRATEGICZNEGO

Szkolenie dla tych, którym standardowa wiedza już nie wystarcza!

 • Jak powstawała nowa wartość firm w ostatnim czasie?
 • Odejście od startych schematów – dlaczego stary model przywództwa nie działa?
 • Trudne etapy w działaniu – postęp to konflikt!
 • Zasady oraz ponadczasowe wartości dotyczące alchemii i wykonywania wysoce jakościowego, osobistego przywództwa
 • Nowe rozwiązania w organizacji – jak wspierać ludzi w rozwoju i osiąganiu celów organizacji?
 • Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów?
 • Ulubione strategie unikania decyzji i obrony Ego
 • Odstępstwa od racjonalności – pułapka czy zbawienie lidera?
 • Łańcuch tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo
 • Inteligentna osobowość organizacji

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – SZKOŁA PRZYWÓDZTWA STRATEGICZNEGO.

Komentarze (0)
Szkolenie - Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu
 Oceń wpis
   

Szkolenie – CERTYFIKOWANY MENEDŻER ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ


Szanowni Państwo

„Sprawny system prowadzenia dokumentacji korporacyjnej uwzględniający przepisy prawa jak i najlepsze praktyki potrafi zaoszczędzić nawet 50% czasu członków zarządu i rady nadzorczej”

Seminarium Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu to kolejna edycja kursu obejmującego kompleksową wiedzę dotyczącą dokumentacji korporacyjnej

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są skutki naruszenia wymogów w zakresie dokumentacji spółki kapitałowej – odpowiedzialność cywilna, karna oraz na gruncie prawa podatkowego?
 • Jakie istnieją Modele prowadzenia dokumentacji korporacyjnej?
 • Które zapisy mogą znaleźć się w umowie, statucie i mogą znacznie ułatwić pracę organów
 • Po co nam regulamin i jak powinien wyglądać aby ułatwiał i upraszczał pracę? Regulamin zarządu. Regulamin rady nadzorczej
 • Jakie są podstawowe różnice między regulaminem zarządu a regulaminem rady nadzorczej
 • Dobre rozwiązania przy tworzeniu i uaktualnianiu regulaminów
 • Szczegółowa analiza protokółów
 • Komu można udostępnić dokumentację z zebrań zarządu i na jakiej podstawie?
 • Kto nie jest uprawniony do wglądu w dokumentację?
 • Jakie decyzje powinny być podejmowane przez uchwałę danego organu?
 • Jakie są rodzaje umów jakie wiążą struktury holdingu we wzajemnych relacjach
 • Jakie SA zasady prowadzenia ksiąg akcyjnych?
 • Jak wygląda proces podejmowania uchwał – dobre praktyki
 • Jak napisać projekt uchwały
 • W jaki sposób Przygotować dokumentację do walnego zgromadzenia

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY MENEDŻER ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

Komentarze (0)
Szkolenie – Perswazja i Wywieranie Wpływu
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Perswazja i Wywieranie Wpływu


Zapraszamy do udziału w intensywnym i pełnym emocjonalnych i umysłowych wyzwań warsztacie, podczas którego zgłębisz tajniki komunikacji perswazyjnej, rozbudujesz i zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci świadomie pracować nad swoimi umiejętnościami przekonywania i wywierania wpływy w biznesie.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak rozpoznawać techniki manipulacyjne stosowane przez innych podczas negocjacji, transakcji zakupowych?
 • Przekonasz się w jaki sposób przeciwdziałać manipulacjom?
 • Jak stosować komunikację zorientowaną na osiąganie zamierzonego celu?
 • Jak wykorzystać narzędzia psycholingwistyki w procesie przekonywania innych i wpływania na procesy decyzyjne?
 • Jak wzmocnić argumentacje przy wykorzystaniu konkretnych elementów mowy ciała?
 • W jaki sposób rozpoznawać stany emocjonalne i zmierzenia rozmówcy?
 • Jak dostosować poznane metody komunikacji perswazyjnej do własnych potrzeb?

Uwaga: szkolenie o silnej dawce emocji – dla osób o mocnych nerwach

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Perswazja i Wywieranie Wpływu.

Komentarze (0)
Szkolenie – KOMPENDIUM PRAWA DLA MENEDŻERÓW
 Oceń wpis
   

Szkolenie – KOMPENDIUM PRAWA DLA MENEDŻERÓW


Podstawą dobrze działającej firmy jest świadome korzystanie z przepisów prawa. Menedżerowi, którzy będą potrafili w odpowiednich sytuacjach zabezpieczyć Spółkę przez problemami gospodarczymi stanowią cenne źródło przewagi konkurencyjnej. Nieznajomość lub bardzo pobieżna orientacja w stosowaniu aktów prawnych, może spowodować dla Spółki zagrożenia kończące się niejednokrotnie sprawami sądowymi z kontrahentami, pracownikami, Zarządem.
Polecamy Państwu przeszkolenie kadry menedżerskiej z zakresu dziedzin prawa w ujęciu stricte praktycznym. Niezliczona ilość przykładów, rozwiązań i case study prezentowanych podczas szkolenia sprawiają, że wiedza z obszarów prawa handlowego, prawa umów i prawa pracy stają się dla kadry menedżerskiej przejrzyste i możliwe do szybkiego zastosowania..

CASE STUDY: :

 • Zasady efektywnej dla Spółki współpracy menedżerów z podległymi pracownikami
 • Co zrobić gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych?
 • Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inn. zagadnienia
 • Zasady poprawnego udzielania pełnomocnictw, prokury w spółkach kapitałowych
 • Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych
 • Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności
 • Odpowiedzialność za działania spółki: Odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów
 • Efektywne zawieranie umów handlowych w imieniu spółki przez menedżerów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – KOMPENDIUM PRAWA DLA MENEDŻERÓW.

Komentarze (0)
Szkolenie – Budżetowanie z wykorzystaniem controllingu
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu


KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Jak wykorzystać budżetowanie do zarządzania operacyjnego i strategicznego?
 • Jak przygotować budżet i system controllingu, aby wspomagał osiąganie celów biznesowych na poziomie komórki lub organu zarządczego?
 • Liczenie pokrycia finansowego jako system informacji w zarządzaniu
 • Opracowanie budżetu przedsiębiorstwa w oparciu o pokrycie finansowe na jednostkę wąskiego gardła
 • Jak przygotować scenariusze budżetowe zapewniające rentowność i płynność finansową?
 • Podział przedsiębiorstwa na ośrodki kosztów i ośrodki zysku
 • Opracowanie planu kosztów i opisu funkcji, przekształcenie planu kosztów w płynny/elastyczny plan kosztów
 • Jak przygotować rachunek przychodów?
 • Opracowanie wielostopniowego i wielkoblokowego
 • rachunku przychodów, kosztów i pokryć finansowych
 • Projekt budżetu – planowanie operacyjne
 • Jak sprawdzić realność założeń budżetowych?
 • Jak interpretować odchylenia między planem a realizacją?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu.

Komentarze (0)
Szkolenie – CERTYFIKOWANY DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
 Oceń wpis
   

Szkolenie – CERTYFIKOWANY DYREKTOR ADMINISTRACYJNY


Podczas certyfikowanego szkolenia poruszone zostaną kluczowe kwestie zarządzania administracją w firmie:

 • Jak chronić dokumenty wewnętrzne firmy?
 • Jakie są procedury tworzenia zarządzeń, decyzji, postanowień, upoważnień?
 • W jaki sposób nadzorować archiwizację dokumentacji?
 • Jak zaplanować i rozliczać budżet kosztów administracyjnych?
 • Jak zabezpieczać i zawierać korzystne umowy z dostawcami?
 • Jak obniżać koszty zakupów działu administracji?
 • Jakie kryteria przyjąć dla oceny dostawców i jak współpracować z dostawcami monopolistami?
 • Jaka odpowiedzialność organizacyjna i prawna spoczywa na dyrektorze administracji?
 • Jak nadzorować przepływ kluczowych dokumentów w firmie?
 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany w regulaminach i ustawach wewnętrznych?
 • Jak sporządzać i zabezpieczać interesy firmy w różnego typu umowach zawieranych z poziomu administracji?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY DYREKTOR ADMINISTRACYJNY.

Komentarze (0)
Szkolenie – Umowy i kontrakty handlowe
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Umowy i kontrakty handlowe


 • Poznasz skuteczne zasady negocjowania kontraktów handlowych oraz sprawdzenia kontrahenta
 • Uzyskasz informacje w jaki sposób zapewnić prawidłową reprezentację stron w umowach, a więc w jaki sposób ustalać pełnomocnictwa
 • Dowiesz się jak analizować finansową i prawną sytuację kontrahenta?
 • Poznasz krok po kroku, jak zbudowana jest umowa w obrocie handlowym i jak unikać błędów w przygotowaniu umów
 • Zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać interesy spółki w różnych typach umów
 • Poznasz sposoby zabezpieczenia rozliczeń w umowach
 • Dowiesz się, jak tworzyć kontrakty optymalne, umowy ramowe i partnerskie oraz kiedy je stosować
 • Poznasz sposoby zabezpieczania i korzystania z umów elektronicznych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Umowy i kontrakty handlowe.

Komentarze (0)
Szkolenie – Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej – case studies


Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie:

 • Kodeks Spółek handlowych – jaki jest zakres zmian w ustawodawstwie? Gdzie pojawiają się niejasności w interpretacji?
 • W jaki sposób funkcjonują organy polskich spółek kapitałowych? Co stanowi nowe orzecznictwo? Jakie istnieje ryzyko gospodarcze na tym tle?
 • Kto i w jakim stopniu uprawniony jest do udziału w Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników? Jakie przysługują prawa? Jaka praktyka płynie z kazusów?
 • W jaki sposób ograniczać ryzyko w zawieraniu kluczowych umów, w których członkowie zarządu występują jako prokurenci?
 • Co wnosi orzecznictwo w zakresie prawa pracy do dobrych praktyk spółek kapitałowych? W jaki sposób zadbać o zdrowe i prawnie usankcjonowane relacje z pracownikami przedsiębiorstw?
 • Jakie są największe zagrożenia i jak im przeciwdziałać podczas zwoływania, organizacji i koordynowania oraz protokołowania posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej/Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników?
 • Jak odbywa się zaskarżanie uchwał? Jakie SA precedensy w polskim orzecznictwie w tym zakresie?
 • Jak prawnie organizować obrót/kontrolę i kwestię udziału w akcjach/udziałach?
 • Sporne punkty, orzecznictwo i projekt ustawy w zakresie funkcjonowania i powiązań prawno-organizacyjnych spółek zależnych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej – case studies.

Komentarze (0)
Szkolenie – Finanse dla niefinansistów
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Finanse dla niefinansistów


Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:

 • poznać kluczowe elementy finansów firmy, zasady interpretacji i wyciągania wniosków,
 • ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Finanse dla niefinansistów.

Komentarze (0)
Szkolenie – Wystąpienia i Prezentacje Biznesowe
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Wystąpienia i Prezentacje Biznesowe


Podczas warsztatu dowiesz się:

 • Jak budować i wzmacniać swój wizerunek biznesowy? – sztuka podnoszenia jakości w relacjach zawodowych
 • W jaki sposób zarządzać sytuacją prezentacyjną? – czyli jak prowadzić wystąpienia przed dużym i małym audytorium
 • W jaki sposób stosować techniki pro-aktywności w wystąpieniach i prezentacjach biznesowych?
 • Jak przygotować wypowiedź na otwarcie ważnego spotkania/wypowiedź konferencyjną/oficjalne spotkanie?
 • Jak zarządzać informacją podczas prezentacji?– czyli w jaki sposób i w jakiej kolejności prezentować poszczególne elementy wypowiedzi?
 • Jak budować i utrzymywać prawidłowe relacje z mediami?
 • Jak zarządzać sytuacją medialną w kontakcie bezpośrednim z dziennikarzami?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Wystąpienia i Prezentacje Biznesowe.

Komentarze (0)
Szkolenie – Zarządzanie finansami w służbie zdrowia
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Zarządzanie finansami i controlling finansowy w jednostkach opieki i ochrony zdrowia


Podczas szkolenia odnajdą Państwo praktyczne i optymalne rozwiązania w zakresie:

 • Wykorzystywania parametrów i wskaźników w czytaniu informacji finansowych o sytuacji zakładu
 • Planowania, kontrolowania i rozliczania działań jednostki
 • Analizowania poszczególnych elementów budżetu jednostki
 • Korygowania informacji ekonomicznych zakładu
 • Utrzymania odpowiedniego kapitału obrotowego
 • Zarządzania płynnością finansową jednostki
 • Alternatywnych możliwości wsparcia wyników finansowego jednostki
 • Stosowania narzędzi controllingu w poprawie funkcjonowania ośrodka
 • Doskonalenia sytuacji finansowej zakładu opieki zdrowotnej
 • Poszukiwania rozwiązań finansowych na inwestycje sprzętowe

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Zarządzanie finansami i controlling finansowy w jednostkach opieki i ochrony zdrowia.

Komentarze (1)
Szkolenie – Prawno w działalności Public Relations
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations


Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak daleko w biznesie sięga ochrona autorsko- prawna?
 • Czy pomysł na kampanię reklamową, PR podlega ochronie autorsko prawnej?
 • Jak chronić pomysły?
 • Jak stworzyć umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich jaką zastosować konstrukcję i korzystne klauzule?
 • Kiedy można publikować wizerunek bez zgody osoby przedstawionej?
 • Jak wygląda kwestia obowiązku prowadzenia stron internetowych przez spółki publiczne ?
 • Jakie są zasady rozpowszechniania elektronicznych biuletynów informacyjnych, newsletter, biuletyny firmowe, informacje handlowe (e- mailing)?
 • Kiedy możemy być pewni że mamy dobrze chronione domeny internetowe?
 • Jakie są prawa i obowiązki dziennikarza w zakresie dostępu do informacji?
 • Jakie informacje nie musimy lub nie możemy podawać dziennikarzom?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podając prasie informacje o swojej spółce lub działalności konkurencji?
 • Kiedy można odmówić udostępniania określonej informacji publicznej?
 • Jakie są środki ochrony prawnej przed rozpowszechnieniem przez prasę informacji naruszających renomę przedsiębiorstwa?
 • W jakich sytuacjach można wystąpić o publikację sprostowania prasowego?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations.

Komentarze (0)
Szkolenie – Umowy i kontrakty w języku angielskim
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Umowy i kontrakty w języku angielskim


Korzyści długofalowe dla organizacji:

 • Wzrosną kompetencje osób odpowiedzialnych za przygotowanie i odczytywanie umów handlowych i kontraktów w języku angielskim, w zakresie prawidłowej interpretacji umów – zgodnych z językiem prawniczym.
 • Skróci się czas potrzebny do prawidłowej interpretacji, tłumaczenia lub przygotowania umów w języku angielskim.
 • Wzrosną oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń).
 • Zmniejszą się koszty związane z popełnianymi błędami w umowach i koniecznością ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień.
 • Organizacja będzie miała możliwość używania wzorów umów i kontraktów w języku angielskim.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Podniesiesz poziom umiejętności w zakresie sporządzania/tłumaczenia i interpretacji umów handlowych i kontraktów w języku angielskim
 • Poznasz najczęściej popełniane błędy językowe (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywne rozwiązania stosowane w umowach
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie prawidłowej konstrukcji poszczególnych elementów umów w języku angielskim (zgodnego ze specyfiką języka prawniczego)
 • Uzyskasz wskazówki i porady pomocne w tworzeniu różnorodnych wzorów umów i kontraktów w języku angielskim, zawierających poprawną konstrukcję i uwzględniających specyfikę języka prawniczego
 • Zmniejszysz ilość popełnianych błędów w umowach sporządzanych w języku angielskim
 • Poznasz najbardziej istotne zagadnienia językowe, zapisy prawne w umowach, które sprawiają największe trudności
 • Otrzymasz wytyczne dotyczące istotnych różnic pomiędzy językiem prawniczym, a tzw. językiem potoczny
 • Uzyskasz wzory umów w wersji anglojęzycznej i w wersji polskiej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Umowy i kontrakty w języku angielskim.

Komentarze (0)
Szkolenie – Dokumentacja Biura Zarządu
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Tworzenie – archiwizacja – aktualizacja dokumentacji Biura Zarządu


Zapraszamy do udziału w intensywnych warsztatach poświęconych najlepszym praktykom tworzenia, prowadzenia, aktualizacji dokumentacji.

Warsztaty koncentrują się na najważniejszych kwestiach dokumentacyjnych:

 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
 • W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
 • Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
 • Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
 • Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację
 • Prowadzenie ksiąg udziałów / ksiąg akcyjnych
 • Wprowadzanie zmian do umów spółek
 • Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
 • Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Tworzenie – archiwizacja – aktualizacja dokumentacji Biura Zarządu.

Komentarze (0)
Szkolenie – Controlling sprzedaży
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Controlling sprzedaży

Kluczowe zagadnienia:

 • Strategia sprzedaży, a wyniki finansowe
 • Jakie są najczęstsze pułapki w wyciąganiu wniosków dotyczących sprzedaży?
 • Analiza potencjału segmentów
 • Analiza udział w rynku, a plany sprzedaży
 • Jak prowadzić proces controllingu rentowności produktów i usług?
 • Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków w odniesieniu do grup produktów?
 • Jak dobrać technikę planowania sprzedaży, jakie wielkości wziąć pod uwagę?
 • Jakie metody oceny wskaźników sprzyjają wyciąganiu właściwych wniosków w zakresie sprzedaży?
 • Dynamika zmian kosztów sprzedaży
 • Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków?
 • Wpływ branży i czasu na efektywność generowania zysków ze sprzedaży
 • Inwestycje w sprzedaż – jak przeprowadzić controlling efektywności inwestycyjnej w siły sprzedaży
 • Cross i up-selling

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Controlling sprzedaży.

Komentarze (0)
Szkolenie – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
 Oceń wpis
   

Szkolenie – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – KOMPENDIUM.


Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw?
 • Jak zmieniły się przepisy KSH?
 • Jak interpretować poszczególne artykuły KSH?
 • Jakie są praktyczne rozwiązania, które wspierają
 • funkcjonowanie spółki zgodnie z prawem?
 • W jaki sposób zabezpieczyć interesy spółki i najwyższych organów spółki?
 • Na czym polegają dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej? Jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów?
 • Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki?
 • W jaki sposób funkcjonuje Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – KOMPENDIUM.

Komentarze (0)
Szkolenie – PRAWO HOLDINGOWE
 Oceń wpis
   

Szkolenie – PRAWO HOLDINGOWE

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak ustosunkować się do poleceń „z góry”, od wspólników, akcjonariuszy, spółek – matek aby działać dla dobra spółki?
 • Kiedy nie można wykonywać poleceń „z góry” i dlaczego?
 • Odpowiedzialność karna i cywilna menadżerów spółek zależnych?
 • Jak wygląda ryzyko wadliwości czynności prawnej sprzecznej z interesem spółki zależnej?
 • Analiza projektu prawa holdingowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz projektu Ministerstwa Gospodarki
 • Umowy Holdingowe
 • Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki w strukturze holdingowej?
 • Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej w świetle prawa holdingowego
 • Jakie zapisy odnośnie zakazu łączenia funkcji można wprowadzić do dokumentacji korporacyjnej spółki?
 • Jakie dokumenty należy udostępnić spółce matce?
 • O jakich kwestiach należy informować spółki zależne?
 • Wzajemne umowne uregulowania współpracy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu
 • Jak wyglądają kwestie umów o prawa autorskie licencje pomiędzy zależnymi spółkami oraz odnośnie know-how.

Więcej >>> Szkolenie – PRAWO HOLDINGOWE

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – PRAWO HOLDINGOWE.

Komentarze (0)
Szkolenie – Start na Menedżera
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Start na Menedżera

GŁÓWNE CELE WARSZTATU:

 • Wzbudzenie świadomości własnej roli jako menedżera i obowiązków związanych z nową rolą
 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów prowadzenia zespołu
 • Wzrost umiejętności w zakresie: planowania, podejmowania decyzji, wyznaczania celów zespołowi, prowadzenia rozmów z zespołem, delegowania i udzielania informacji zwrotnych
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych, przełamywania barier i rozwiązywania konfliktów

CO ZYSKASZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W WARSZTACIE?

 • Zdobędziesz wiedzę i wskazówki w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów, w jaki sposób podejść do nowej roli zawodowej i w jakim kierunku kształtować swoje stanowisko
 • Określisz własne standardy pracy na stanowisku menedżera oraz standardy pracy Twojego zespołu
 • Pogłębisz umiejętności menedżerskie, które pozwolą Tobie w sposób kontrolowany i zaplanowany zarządzać zespołem i realizować postawione cele
 • Uzyskasz wsparcie w zakresie identyfikacji własnych obszarów rozwoju na stanowisku menedżera

Więcej >>> Szkolenie – Start na Menedżera

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Start na Menedżera.

Komentarze (0)
Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

Cele:

 • udoskonalenie umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych
 • przyrost umiejętności w zakresie wykorzystywania elementów psychologii w rozmowach negocjacyjnych
 • udoskonalenie kompetencji w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach

Korzyści:

 • pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
 • pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania taktyk negocjacyjnych
 • nabycie umiejętności stosowania wybranych taktyk negocjacyjnych
 • możliwość dostosowania poznanych technik negocjacyjnych do danej branży
 • przećwiczenie technik negocjacyjnych z trenerem i kotrenerami
 • zmiana tradycyjnego sposobu myślenia o procesie negocjacji
 • ćwiczenie technik zadawania pytań w negocjacjach
 • rozwinięcie umiejętności pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach

Więcej >>> Szkolenie – Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Negocjacje.

Komentarze (0)
Szkolenie – Legal English
 Oceń wpis
   

Szkolenie – LEGAL ENGLISH

Cele szkolenia:

 • Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie tłumaczenia i interpretacji zagadnień dotyczących prawa spółek handlowych w języku angielskim
 • Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych i pułapek Legal English
 • Przekazanie podstawowych, skutecznych rozwiązań stosowanych w interpretacji dokumentacji i procesie tworzenia i tłumaczenia umów w języku angielskim
 • Wskazanie prawidłowych rozwiązań językowych dla szeroko pojętej dokumentacji, jaka występuje  w firmach
 • Podniesienie poziomu umiejętności prowadzenia konwersacji w j. angielskim w zakresie zagadnień dotyczących prawa korporacyjnego, dokumentacji, umów oraz innych zagadnień wymagających użycia Legal English.

Korzyści:

 • Podniesienie kompetencji językowych i swobody posługiwania się Legal English w kontaktach biznesowych
 • Poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w aspekcie prawnym
 • Zdobycie umiejętności tworzenia i tłumaczenia oficjalnych pism, listów oraz wybranej dokumentacji spółki
 • Wzrost wiedzy w zakresie zastosowania Legal English w umowach i obszarze związanym z handlem
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie posługiwania odpowiednimi strukturami gramatycznymi, zwrotami, wyrażeniami, idiomami specyficznymi dla Legal English
 • Poznanie zasad stosowania języka angielskiego prawniczego w negocjacjach

Więcej >>> Szkolenie – LEGAL ENGLISH

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – LEGAL ENGLISH.

Komentarze (0)
Szkolenie – Warsztat Umiejętności Zakupowych
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Warsztat Umiejętności Zakupowych

„Czy wiesz że źle ustawione procesy zakupowe oraz podejmowanie decyzji przez nieświadomych kupców może być przyczyną: zbyt dużych stanów magazynowych, problemów ze zwrotem towaru, zbyt wysokich kosztów produkcji bądź tworzenia usług oraz uzależnienia się od dostawcy”

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są modele i sposoby prowadzenia systemów kupna?
 • Jakie są strategie cenowe dostawców i jak się do nich odnosić w procesie zakupów?
 • Jak ocenić ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą?
 • Jakie są metody uniezależnienia się od dostawcy?
 • W jaki sposób postępować z dużymi dostawcami?
 • Jak efektywnie nadzorować realizację umów przez dostawy aby zapewnić firmie bezpieczeństwo?
 • Jak wygląda proces finansowania zapasów?
 • Kupiec, a wsparcie procesu redukcji zapasów
 • Kiedy zaczynają się negocjacje zakupowe, kiedy handlowiec zaczyna sprzedawać?
 • Jakie przyjąć zasady, techniki negocjacji?
 • Kiedy handlowiec sprzedaje „kit”?
 • Jak działać kiedy kontrahent jest monopolistą – negocjacje ze słabszej pozycji
 • Jak działać gdy dostawców jest wielu – negocjacje z silniejszej pozycji
 • Dlaczego słabość kupca jest siłą handlowca/dostawcy?
 • Jakie techniki sprzedażowe stosują handlowcy?

WIĘCEJ >>> Szkolenie – Warsztat Umiejętności Zakupowych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Warsztat Umiejętności Zakupowych.

Komentarze (0)
Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Korzyści:

 • Poznanie teorii i metodologii związanej z zarządzaniem ryzykiem w projekcie
 • Poznanie przebiegu procesu i etapów zarządzania ryzykiem
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania różnego typu zagrożeń
 • w projekcie na etapie jego planowania i w trakcie realizacji
 • Przyswojenie wiedzy i umiejętność jej wykorzystania w zakresie analizy jakościowej i ilościowej ryzyka
 • Wzmocnienie postawy przejawiającej się potrzebą inwestycji
 • w zasoby w projekcie w celu zminimalizowania ryzyka

Więcej >>> Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

Komentarze (0)
Przepływ dokumentacji w grupie kapitałowej
 Oceń wpis
   

Szkolenie – GRUPA KAPITAŁOWA – Przepływ dokumentacji między spółkami, praktyka działania, kwestie prawne, podatkowe, zarządcze

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne, podatkowe i zarządcze zintegrowane, tak, by działały na korzyść spółek w grupie. Szkolenie które Państwu proponujemy zawiera kluczowe kwestie współdziałania a w grupie, przepływu dokumentacji, informacji zarządczej, rozliczeń podatkowych oraz działań operacyjnych.

Kluczowe zagadnienia:

 • Praktyczne aspekty funkcjonowania grupy kapitałowej
 • Relacje organów spółki – matki i spółki – córki
 • Możliwości współdziałania spółek należących do grupy
 • Jakie są możliwe instrumenty wykorzystywane przy oddziaływaniu na spółki należące do grupy
 • Raport spółka córka – spółka matka
 • Jakie są zasady raportowania w grupie
 • Audyty, procedury – narzędzia wspomagające nadzór właścicielski
 • Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
 • Uprawnienia akcjonariuszy większościowych versus uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych
 • Czy wprowadzić „ujednolicenie” umów / statutów i regulaminów spółek w grupie kapitałowej?
 • Case study – zakaz konkurencji w grupie kapitałowej
 • Case study – zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej
 • Case study – przebieg posiedzenia zarządu / rady nadzorczej
 • Obieg informacji (np. protokołów z posiedzeń) w grupie kapitałowej – case study
 • Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej – case study
 • Obowiązki informacyjne spółek w grupie kapitałowej?
 • Opodatkowanie umów zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Więcej >>> Szkolenie – GRUPA KAPITAŁOWA – Przepływ dokumentacji między spółkami, praktyka działania, kwestie prawne, podatkowe, zarządcze

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – GRUPA KAPITAŁOWA.

Komentarze (0)
Szkolenie - Controlling finansowy i controlling kosztów
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Controlling finansowy i controlling kosztów

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jak prawidłowo zaplanować przychody w firmie, aby plan wspierał realizację?
 • Najbardziej przydatne w analizie wskaźników i ich interpretacje.
 • Metody, według których eksperci radzą oceniać wskaźniki finansowe, aby wyciągać właściwe wnioski z ich analizy.
 • Jak na podstawie sprawozdania finansowego ocenić sytuację finansową firmy?
 • Jak zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przy planowaniu budżetu Twojej firmy?
 • Jakie rozwiązania możesz zaproponować w przypadku trudności w osiągnięciu przez firmę zakładanej stopy zysku operacyjnego?
 • Jak efektywnie prowadzić controlling kosztów?
 • Jak koszt kredytu wpływa na efektywność firmy?

Więcej >>> Szkolenie – Controlling finansowy i controlling kosztów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Controlling finansowy i controlling kosztów.

Komentarze (0)
Umowy Handlowe – negocjacje i tryby zawierania
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Umowy Handlowe – negocjacje oraz prawne aspekty zawierania i zabezpieczania

Korzyści:

 • Poznasz skuteczne zasady negocjowania kontraktów handlowych
 • Dowiesz się jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta
 • Poznasz techniki negocjacyjne, które usprawnią Twoje najbliższe spotkania negocjacyjne
 • Uzyskasz informacje w jaki sposób zapewnić prawidłową reprezentację stron w umowach
 • Poznasz krok po kroku jak zbudowana jest umowa w obrocie handlowym
 • Zdobędziesz wiedzę, jakie typy umów stosować i w jakich okolicznościach
 • Poznasz sposoby zabezpieczenia rozliczeń w umowach
 • Poznasz zasady obowiązujące przy tworzeniu kontraktu optymalnego, umów ramowych i partnerskich oraz dowiesz się kiedy je stosować

Więcej >>> Szkolenie – Umowy Handlowe – negocjacje oraz prawne aspekty zawierania i zabezpieczania

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Umowy Handlowe – negocjacje oraz prawne aspekty zawierania i zabezpieczania.

Komentarze (0)
Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 Oceń wpis
   

Szkolenie – CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są zasady legalnego przetwarzania danych osobowych?
 • W jaki sposób przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji umowy?
 • Jakie są obowiązki informacyjne Administratora?
 • Jak stworzyć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych?
 • Jakie są środki bezpieczeństwa – modele warstwowe?
 • W jaki sposób przygotować I wdrożyć dokumentację związaną z ochroną danych osobowych?
 • Kiedy należy zarejestrować zbiór danych osobowych?
 • Jakie są uprawnienia kontrolne GIODO?
 • Jakie są wymagania związane z zabezpieczeniem technicznym i organizacyjnym danych osobowych?
 • Jakie są wymagania dotyczące aplikacji wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych?
 • Jak przeprowadzić audyty bezpieczeństwa, w tym audyty zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych?

Więcej >>> Szkolenie – CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

Komentarze (0)
Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się jak wspierać zarząd i radę nadzorczą w oparciu o KSH
 • Poznasz strategię według, których funkcjonują organy spółek z o.o. i akcyjnych
 • Zdobędziesz umiejętności wspierania procesu przygotowania projektów uchwał i protokółów
 • Poznasz zasady organizowania obiegu i przechowywania dokumentów jawnych i niejawnych
 • Dowiesz się, które akty prawne stosować w dbaniu o bezpieczeństwo interesów spółki
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować zebranie/posiedzenie na zlecenie zarządu/rady nadzorczej
 • Zwiększysz umiejętności komunikacyjne
 • Poznasz zasady sporządzania kluczowych prezentacji na zlecenie organów spółki

Więcej >>> Szkolenie – Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komentarze (0)
Szkolenie - Certyfikowany Office Manager
 Oceń wpis
   

CERTYFIKOWANY OFFICE MANAGER

Zapraszamy do udziału w Certyfikowanym szkoleniu, podczas którego:

 • Dowiesz się, w jaki sposób zbierać informacje o potrzebach i pracować nad własnymi kompetencjami komunikacyjnymi
 • Rozwiniesz umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami komunikacji zarówno przydatnych do optymalizacji procesów przepływu informacji, jak i do rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Zapoznasz się z elementami prawa skupiającymi się na ewidencjonowaniu czasu pracy, prowadzeniu list obecności, rozliczaniu podróży służbowych, czy urlopów
 • Poznasz prawne aspekty organizacji obiegu dokumentacji, tworzenia pism biznesowych, zasad przechowywania i udostępniania kluczowej dokumentacji oraz postępowania z dokumentacją związaną z należnościami
 • Poznacz metody planowania własnej pracy z wykorzystaniem techniki mind mappingu, która przynosi oszczędność rzędu 50-95% czasu
 • Poznasz w jaki sposób planować spotkania, konferencje, innych projektów integracyjnych oraz koordynacji obiegu informacji dzięki mind mapping
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz zwiększyć swoją sprawność w zapamiętywaniu dużej ilości treści dokumentów i przyspieszyć czytanie

Więcej >>> CERTYFIKOWANY OFFICE MANAGER

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY OFFICE MANAGER.

Komentarze (0)
Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach

Podczas warsztatu każdy uczestnik będzie miał możliwość:

 • Poznania i praktycznego przećwiczenia skutecznego narzędzia rozwojowego jakim jest „Strengths Finder”, pozwalającego odkryć swoje główne talenty i silne strony
 • Poznania możliwości i obszarów zastosowań narzędzia Strengths Finder” w praktyce biznesowej i w rozwoju osobistym menedżera, jak również jego zespołu
 • Zastanowienia się: Jak kreować kulturę budowania sukcesu na silnych stronach w swojej organizacji?
 • Wzięcia udziału w serii praktycznych ćwiczeń, których celem jest rozwijanie i doskonalenie swoich silnych stron, jak i zalet członków zespołu
 • Poznania i praktycznego przećwiczenia narzędzia rozwojowego jakim jest Strengths Engagement Track”, pozwalającego zorientować się, jak wykorzystać silne strony obecnie i jak w przyszłości
 • Poznania praktycznego podejścia coachingowego do odkrywania potencjału i budowania sukcesu na silnych stronach
 • Poznania i praktycznego zastosowania różnych technik udzielania informacji zwrotnej, jako istotnego narzędzia rozwoju osobistego i zawodowego – wspierającego proces budowania sukcesu na silnych stronach

Więcej >>> Szkolenie – Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach.

Komentarze (0)
Szkolenie – BIURO ZARZĄDU w spółce kapitałowej
 Oceń wpis
   

Szkolenie – BIURO ZARZĄDU w spółce kapitałowej

Podczas szkolenia:

 • Poznasz zagadnienia KSH, KC i ustawy kluczowe w pracy Biura Zarządu,
 • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej,
 • Dowiesz się jakie są sankcje, gdy spółka nie prowadzi księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa,
 • Poznasz sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych,
 • Poznasz drogę elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu , elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia,
 • Poznasz istotę protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania,
 • Dowiesz się jakie są sposoby uzupełniania treści protokołu po posiedzeniu, prostowanie błędów pisarskich i merytorycznych w protokole,
 • Dowiesz się jakie są metody zapobiegania konfliktom interesów
 • Poznasz „Właścicielskie” i „menedżerskie” organy spółek kapitałowych – zasada rozdziału kompetencji organów;
 • Poznasz sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał
 • Dowiesz się jak wygląda kwestia kadencji zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów – kiedy wygasa mandat członka zarządu / rady nadzorczej,
 • Dowiesz się jaki jest prawidłowy skład organów spółki – odpowiedzialność organizacyjna
 • Dowiesz się jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed organami nadzoru korporacyjnego

Więcej >>> Szkolenie – BIURO ZARZĄDU w spółce kapitałowej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – BIURO ZARZĄDU

Komentarze (0)
Szkolenie - Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów

Podczas szkolenia poznasz:

 • Jakie są podstawowe i szczególne zasady prowadzenia spraw spółki z o.o. i spółki akcyjnej?
 • Jakie są skutki kiedy członek zarządu jest pełnomocnikiem spółki kapitałowej?
 • Jak wygląda reprezentacja spółki w umowach handlowych?
 • Jakie są skutki złamania zakazu podczas kadencji?
 • Kiedy wygasa mandat (m.in. z powodu upływu wieloletniej kadencji)?
 • Jakie są prawne ograniczenia pełnienia funkcji członka organów spółki
 • Jakie są skutki prawne nieważności mandatu członka zarządu lub rady nadzorczej?
 • Jak wyglądają zdrowe relacje zarząd – rada – właściciele, najbardziej efektywne z punktu widzenia interesu spółki
 • Związanie zarządu poleceniami innych organów (w tym właścicielskich )
 • Jak strategia wpływa na dobór modelu menedżerskiego
 • Organy nadzorcze a zawieranie przez spółkę umów z podmiotami trzecimi
 • Jakie są skutki odmowy udzielenia absolutorium?
 • Jakie są obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań?
 • Jakie sprawy wymagają uchwał organów spółki?

Więcej >>> Szkolenie – Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów.

Komentarze (0)
Szkolenie – Finanse dla niefinansistów
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Finanse dla niefinansistów

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:

 • Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Więcej >>> Szkolenie – Finanse dla niefinansistów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Finanse dla niefinansistów.

Komentarze (0)
TRENING MEDIALNY z Agatą Młynarską i Jackiem Rozenkiem
 Oceń wpis
   

TRENING MEDIALNY z Agatą Młynarską i Jackiem Rozenkiem

Korzyści:

 • Dowiesz się, jak krok po kroku zbudować i utrzymywać prawidłowe relacje z mediami?
 • Poznasz swoje obszary rozwoju w zakresie umiejętności prezentacyjnych
 • Dowiesz się jak tworzyć własny wizerunek medialny, jak i wizerunku reprezentowanej organizacji
 • Zdobędziesz umiejętności prawidłowego udzielania różnego rodzaju wywiadów, z naciskiem na wywiady na żywo
 • Poznasz zasady radzenia sobie z mediami w trudnych i niespodziewanych sytuacjach
 • Przełamiesz obaw związanych z wystąpieniami w mediach
 • Wzmocnisz świadome zarządzania sytuacją medialną w kontakcie bezpośrednim z dziennikarzami

Więcej >>> TRENING MEDIALNY z Agatą Młynarską i Jackiem Rozenkiem

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – TRENING MEDIALNY.

Komentarze (0)
Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu PR
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak daleko w biznesie sięga ochrona autorsko- prawna?
 • Czy pomysł na kampanię reklamową, PR podlega ochronie autorsko prawnej?
 • Jak chronić pomysły?
 • Jak stworzyć umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich jaką zastosować konstrukcję i korzystne klauzule?
 • Kiedy można publikować wizerunek bez zgody osoby przedstawionej?
 • Jak wygląda kwestia obowiązku prowadzenia stron internetowych przez spółki publiczne ?
 • Jakie są zasady rozpowszechniania elektronicznych biuletynów informacyjnych, newsletter, biuletyny firmowe, informacje handlowe (e- mailing)?
 • Kiedy możemy być pewni że mamy dobrze chronione domeny internetowe?
 • Jakie są prawa i obowiązki dziennikarza w zakresie dostępu do informacji?
 • Jakie informacje nie musimy lub nie możemy podawać dziennikarzom?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podając prasie informacje o swojej spółce lub działalności konkurencji?
 • Kiedy można odmówić udostępniania określonej informacji publicznej?
 • Jakie są środki ochrony prawnej przed rozpowszechnieniem przez prasę informacji naruszających renomę przedsiębiorstwa?
 • W jakich sytuacjach można wystąpić o publikację sprostowania prasowego?

Więcej >>> Szkolenie – Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations.5f

Komentarze (0)
Szkolenie – Financial English
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Financial English

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie interpretacji danych dotyczących finansów organizacji w języku angielskim
 • Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych przy tworzeniu informacji dotyczących audytów, podatków, księgowości języku angielskim
 • Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego tłumaczenia i posługiwania się danymi finansowymi, wskaźnikami, informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych w języku angielskim
 • Podniesienie poziomu umiejętności interpretacji i tworzenia dokumentacji finansowej w języku angielskim

Więcej >>> Szkolenie – Financial English

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Financial English.

Komentarze (0)
Standardy obsługi Organów Spółek kapitałowych
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Standardy obsługi Organów Spółek kapitałowych

Podczas szkolenia :

 • Poznasz zasady kompleksowej obsługi prawnej organów spółki pod kątem prawnym.
 • Dowiesz się w jaki sposób przygotować i zorganizować posiedzenia organów?
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie aktualizacji i koordynowania dokumentacji rejestrowej spółki
 • Poznasz najlepsze praktyki w zakresie prawidłowych konstrukcji regulaminów, poleceń, opinii i ocen organów spółki
 • Dowiesz się, jak prawidłowo przygotować i organizować przebieg posiedzenia zarządu i rady nadzorczej
 • Zapoznasz się z różnicami, jakie występują na etapie podejmowania uchwał i przebiegu posiedzeń pomiędzy zarządem a radą nadzorczą
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie organizacji zgromadzeń walnych
 • Poznasz metody organizacji systemu pełnomocnictw w spółce
 • Dowiesz się, w jaki sposób sporządzać i aktualizować księgi akcyjne i księgi udziałów
 • Poznasz najbardziej kluczowe elementy kontraktów i umów handlowych oraz ich zabezpieczania
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawnej ochrony informacji spółki oraz ochrony wizerunku organów spółki

WIĘCEJ > Szkolenie – Standardy obsługi Organów Spółek kapitałowych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Standardy obsługi Organów Spółek kapitałowych.

Komentarze (0)
Szkolenie – Profesjonalna sekretarka/asystentka
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Profesjonalna sekretarka/asystentka

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki / asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego. Prezentujemy program, skupiający się na najbardziej kluczowych umiejętnościach, mających największy wpływ na skuteczność na tym stanowisku pracy.

7 kluczowych zagadnień

 1. Standardy pracy profesjonalnej asystentki
 2. Obsługa trudnego klienta
 3. Komunikacja
 4. Asertywność
 5. Praca z głosem
 6. Typologia Klienta
 7. Przygotowanie prezentacji na spotkanie z przełożonym

WIĘCEJ > Szkolenie – Profesjonalna sekretarka / asystentka

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Profesjonalna sekretarka/asystentka.

Komentarze (0)
Umowy i kontrakty handlowe w obrocie międzynarodowym
 Oceń wpis
   
Komentarze (0)
Trening głosu i retoryka
 Oceń wpis
   

Trening głosu i retoryka.

Stanfordzkie badania dowodzą, że sposób mówienia wraz z mową ciała decydują w 93 % o skuteczność w prezentowaniu swojego stanowiska i przekonaniu innych do swoich racji. Jakość głosu determinuje sukces w biznesie. Dobra dykcja, swoboda wypowiedzi, pewny siebie głos mogą sprawić, że przekonasz innych do swoich racji, zmotywujesz zespół do pracy, domkniesz ważny kontrakt z klientem.
Skuteczne przemawianie i zarządzanie własnym głosem wymaga dużej zręczności, którą należy pielęgnować, aby przynosiła sukcesy.
Jeżeli chcesz:

 • świadomie wpływać na brzmienie swojego głosu
 • wzmocnić osobisty wizerunek poprzez pracę nad głosem i technikami retoryki
 • zdobyć umiejętności operowania głosem w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdziesz
 • wzmocnić siłę swojego głosu
 • aby twój głos wzbudzał zaufanie i wyzwalał energię
 • rozbudować wyrazistość swojej mowy
 • mówić dłużej i bez obciążeń
 • umieć przemawiać, w taki sposób, aby przekonać innych
 • przygotować siebie do tworzenia argumentacji i obrony własnego stanowiska

Zapraszamy na dwudniowy trening głosu i retoryki

WIĘCEJ > Trening głosu i retoryka

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Trening głosu i retoryka.

Komentarze (0)
Szkolenie – Menedżer Zespołu
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Menedżer Zespołu

Z badań nad małym i dużymi firmami w Polsce wynika, że 47% pracowników wskazuje na niską jakość komunikacji kierowniczej, a 40% deklaruje, że menedżerowie blokują przepływ informacji. Ile procent czasu poświęcasz zespołowi a ile na bieżące zadania? Jaki zespół chciałabyś mieć, a jakim kierujesz? W jaki sposób rozmawiasz z zespołem o celach, problemach, zmianach? W jaki sposób oceniasz ich pracę?

Dzięki szkoleniu:

 • Zdobędziesz umiejętności modelowania komunikacji w zespole
 • Poznasz metody wprowadzania, komunikowania zmian i przeprowadzania zespołu przez ten proces
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie utrzymywania i zwiększania zaangażowania oraz motywacji w zespole
 • Rozwiniesz umiejętności wprowadzania w zespole standardów pracy i delegowania zadań według ustalonych reguł współpracy
 • Poznasz metody optymalizacji pracy zespołowej poprzez wprowadzenie systemu monitorowania i oceny pracy

WIĘCEJ > Szkolenie – Menedżer Zespołu

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Menedżer Zespołu.

Komentarze (0)
Szkolenie – Język angielski w podatkach
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Język angielski w podatkach

3 KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Swobodnie  porozumiewać  się,  przy użyciu  typowych dla działów finansowych zwrotów dotyczących podatków
 • Swobodne prowadzenie prezentacji w języku angielskim zawierającej informacje z wiązane z zganieniami podatkowymi
 • Umiejętność czytania tekstów specjalistycznych i prawidłowej interpretacji zawartych w nich zwrotów

WIĘCEJ > Szkolenie – Język angielski w podatkach

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Język angielski w podatkach.

Komentarze (0)
Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

Korzyści:

 • Udoskonalenie umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych
 • Udoskonalenie kompetencji w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania taktyk negocjacyjnych
 • Zmiana tradycyjnego sposobu myślenia o procesie negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach

WIĘCEJ > Szkolenie – Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Negocjacje.

Komentarze (0)
Szkolenie – Analiza Finansowa Przedsiębiorstw
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Analiza Finansowa Przedsiębiorstw

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?
 • Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
 • Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
 • Jak ocenić opłacalność planowanych działań inwestycyjnych?

WIĘCEJ > Szkolenie – Analiza Finansowa Przedsiębiorstw

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Analiza Finansowa Przedsiębiorstw.

Komentarze (0)
Szkolenie – Perswazja i komunikacja
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Perswazja i komunikacja

Najważniejsze problemy związane z komunikacja perswazyjna, zgłaszane przez praktyków, sprowadzić można do pytań

1. Dlaczego moje oddziaływanie nie jest skuteczne mimo to, że wypowiadam mocne argumenty?
2. Dlaczego ludzie, których przekonałem nie zmieniają swojego zachowania, mimo, ze zgadzają sie z opcją, którą promowałem(am)?

Dwie kwestie, będące fundamentem takich pojęć jak „skuteczność” i „efektywność”. Na szczęście współczesna psychologia oferuje odpowiednie rozwiązania, które z jednej strony porządkują obszar perswazji, a z drugiej pozwalają samodzielnie określać drogę wywierania wpływu w konkretnych sytuacjach. Rozwiązania te nie są popularne i próżno ich szukać w tzw. „literaturze sukcesu”. Wymaga to zarówno biegłości w rozumieniu pojęć współczesnej psychologii, jak i w ich przekładaniu na język biznesowych interakcji. Nasi eksperci ćwiczą to od kilkunastu i chętnie podzielą sie refleksjami i rozwiązaniami.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jak wykorzystać narzędzia perswazji do osiągania celów biznesowych?
 • Jak wpływać na zachowanie rozmówców nie tylko na przekonania?
 • Co jest Ci potrzebne, aby przekonać rozmówcę?
 • Jak nie pozwolić się zmanipulować innym?
 • Jak wpływać na procesy decyzyjne innych ludzi?
 • Jak szybko nawiązać pozytywną relacje z kontrahentem?
 • Jak kierować rozmową aby zakończyła się tak jak zaplanowałeś?

WIĘCEJ > Szkolenie – Perswazja i komunikacja

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Perswazja i komunikacja.

Komentarze (0)
Szkolenie–Budowanie modeli kompetencyjnych
 Oceń wpis
   

Szkolenie – Budowanie modeli kompetencyjnych

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jak funkcjonuje organizacja działająca w oparciu o zarządzania kompetencjami?
 • Jaka jest skuteczność modeli kompetencyjnych i jaki jest zakres ich zastosowania?
 • Jak przygotować i wdrożyć taki system?
 • Jak zarazić najwyższą kadrę menedżerską potrzebą zarządzania kompetencjami?
 • Jak dzięki analizie kompetencyjnej dobrać wykwalifikowanych i dobrze przygotowanych pracowników?
 • Jak planować rozwój pracowników dzięki analizie kompetencyjnej?

WIĘCEJ > Szkolenie – Budowanie modeli kompetencyjnych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Budowanie modeli kompetencyjnych.

Komentarze (0)
Certyfikowane Seminarium Biura Zarządu
 Oceń wpis
   

CERTYFIKOWANE SEMINARIUM BIURA ZARZĄDU

Podczas seminarium dowiecie się Państwo:

 • Jak tworzyć protokół z obrad zarządu lub rady nadzorczej?
 • Prowadzenie Księgi Protokołów zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń zarządu/rady nadzorczej
 • Jak stworzyć dobry system pełnomocnictw w firmie
 • Obowiązki biura zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego
 • Uwarunkowania prawne i praktyczne wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w pracach zarządu i rady nadzorczej
 • Wirtualne / internetowe formy obrad zarządu i rady nadzorczej, dokumentacja wirtualnych obrad
 • Wirtualne / internetowe formy walnego zgromadzenia / zgromadzenia wspólników
 • Jakie klauzule bezpieczeństwa zawierać w kontraktach i umowach – optymalne rozwiązania Biura Zarządu
 • Jak zapewnić firmie najlepsze zabezpieczenie w umowie i kontrakcie – jak zabezpieczyć się „na wypadek problemów”?
 • Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały – sprzeczność z ustawą
 • Przesłanki nieistnienia uchwały
 • Wymogi formalne pozwu dotyczącego zaskarż
 • enia uchwały i prowadzenia postępowania
 • Powództwem o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały

Więcej >>> Szkolenie – CERTYFIKOWANE SEMINARIUM BIURA ZARZĄDU.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANE SEMINARIUM BIURA ZARZĄDU.

Komentarze (0)
Negocjacje Zaawansowane. Jak wyprzedzić zamierzenia innych?
 Oceń wpis
   

Negocjacje Zaawansowane

Uwaga: szkolenie o silnej dawce emocji – dla osób o mocnych nerwach


Jeśli podejmiesz wyzwanie udziału w warsztatach zobacz, co możesz zyskać:
 • Weźmiesz udział w realnej grze negocjacyjnej, która może trwać nawet 32 godziny*
 • Zagrasz w grę negocjacyjną, której poszczególne rozgrywki są nieprzewidywalne, jak w realnych sytuacjach
 • Poznasz techniki negocjacyjne, które będziesz mógł przetestować w bezpośredniej rozgrywce podczas gry
 • Dowiesz się, czym są dokładnie umiejętności perswazyjno-negocjacyjne, w jakim stopniu masz je rozwinięte i co możesz zrobić, żeby dalej je kształtować
 • Poznasz techniki odczytywania zamiarów partnera zarówno z mowy ciała, jak i jego pisma
 • Dowiesz się, jak rozpoznać blef w negocjacjach i jak go zastosować, aby samemu nie zostać rozszyfrowanym
 • Dowiesz się, w jaki sposób kształtować swoje umiejętności językowe i retoryczne, aby krok po kroku sterować rozmową negocjacyjną w obranym przez Ciebie kierunku
 • Znajomość technik, a umiejętność ich wykorzystywania to dwie różne sprawy, poznasz więc, jak się przybliżyć do ideału, aby „pokerowo” rozgrywać spotkania negocjacyjne
 • Poznasz metody wychodzenia z konfliktów w negocjacjach
 • Zdobędziesz wiedzę o tym, jak dobierać zespół negocjacyjny i ustalać zasady poszczególnych rozgrywek negocjacyjnych

Po zakończeniu pierwszego dnia szkolenia negocjacje w zaproponowanej grze szkoleniowej mogą trwać dalej intensywnie, do późnych godzin, a następnie do końca kolejnego dnia szkolenia.

Więcej >>> Szkolenie – Negocjacje Zaawansowane.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Negocjacje Zaawansowane.

Komentarze (0)
Związki Zawodowe - zarządzanie relacją, zwolnienia
 Oceń wpis
   

Związki zawodowe

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych”

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzanych do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 • Poznasz procedury zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego w kontekście relacji ze związkami
 • Poznasz najlepsze praktyki przeciwdziałaniu nadużywania przywileju
 • Jaka jest odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Poznasz zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Dowiesz się jak prowadzić konsultacje dotyczące konieczności przeprowadzenia zwolnień
 • Poznasz zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
 • Poznasz sposoby współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Dowiesz się jaka jest ochrona prawna działaczy związkowych i organizacji

Więcej >>> Szkolenie – Związki zawodowe

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Związki zawodowe.

Komentarze (0)
Ocena kondycji finansowej spółki
 Oceń wpis
   

Ocena kondycji finansowej spółki

Dowiecie się Państwo między innymi:

 • Jak ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami w ocenie kondycji przedsiębiorstwa na podstawie informacji prawnej i finansowej?
 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta i jego wypłacalność?
 • Jak będzie wyglądała opłacalność inwestycyjna planowanych projektów?
 • W jaki sposób określić kto powinien podpisać zobowiązania, umowy dokumenty aby posiadały moc prawną?
 • Jak przewidywać, czy firma ma ukryte punkty zapalne osłabiające płynność finansową?
 • Jak ocenić efektywność działania spółki na podstawie rachunku zysków i strat?
 • W jakich miejscach szukać ważnych informacji na temat spółki?
 • Jak wyliczać zdolność kredytową firmy na podstawie jej obecnej kondycji?
 • Jak sprawdzić słuszność finansową decyzji inwestycyjnych?
 • W jaki sposób ocenić sprawność zarządzania majątkiem organizacji?

Więcej >>> Szkolenite – Ocena kondycji finansowej spółki

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Ocena kondycji finansowej spółki.

Komentarze (0)
Łączenie, podział, wykupy spółek strategie prawno-finansowe
 Oceń wpis
   

Łączenie, podział, wykupy spółek strategie prawno-finansowe

Sprawne łączenie, podział i wykupy spółek wymaga interdyscyplinarnego podejścia i praktycznego ujęcia. Prawidłowo przeprowadzona transformacja przedsiębiorstwa, czy dopięta transakcja łączeniowa może znacząco wpłynąć na:

 • uzyskanie korzyści z dużej skali działania,
 • dostęp do nowych rynków zbytu,
 • wzrost efektywności działań, dzięki wykorzystaniu naprawdę dobrych i sprawdzonych produktów, przejętych marek i procesów,
 • stabilność otoczenie organizacyjnego, przyczyniając się do większej odporności na wstrząsy wynikające z załamania się sytuacji w określonym segmencie rynku.

Więcej >>> Szkolenie – Łączenie, podział, wykupy spółek strategie prawno-finansowe

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Łączenie, podział, wykupy spółek strategie prawno-finansowe.

Komentarze (0)
Ceny Transferowe w praktyce
 Oceń wpis
   

CENY TRANSFEROWE

Podczas szkolenia poznasz:

 • Podstawy formalno prawne dotyczące problematyki cen transferowych
 • Tworzenie dokumentacji dotyczącej cen transferowych
 • Materialne i niematerialne typy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Funkcje realizowane w transakcji
 • Ryzyka związane z transakcją
 • Zasady Określania aktywów, funkcji i ryzyk w transakcji
 • Metody kalkulacji ceny dla celów dokumentacji podatkowych
 • Metody kalkulacji ceny dla transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Zasady określania właściwej metody kalkulacji ceny
 • Zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pożyczki
 • Zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji materialnej
 • Zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji usługi niematerialne

Więcej >>> Szkolenie – CENY TRANSFEROWE

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CENY TRANSFEROWE.

Komentarze (0)
Start na menedżera. Zapewnij sobie dobry start
 Oceń wpis
   

Start na Menedżera

 • Zdobędziesz wiedzę i wskazówki w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów, w jaki sposób podejść do nowej roli zawodowej i w jakim kierunku kształtować swoje stanowisko
 • Określisz własne standardy pracy na stanowisku menedżera oraz standardy pracy Twojego zespołu
 • Pogłębisz umiejętności menedżerskie, które pozwolą Tobie w sposób kontrolowany i zaplanowany zarządzać zespołem i realizować postawione cele
 • Uzyskasz wsparcie w zakresie identyfikacji własnych obszarów rozwoju na stanowisku menedżera

Więcej >>> Szkolenie – Start na Menedżera

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Start na Menedżera.

Komentarze (0)
Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Członków Zarządu i RN
 Oceń wpis
   

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Kluczowe zagadnienia:

 • Odpowiedzialność Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu
 • Kwestionowanie umów opcyjnych, obowiązków informacyjnych oraz odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kiedy zobowiązania spółki stają się zobowiązaniami członka organu zarządzającego?
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia
 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
 • Uprawnienia pracodawcy/zarządu w przypadku wykrycia nadużyć
 • Wdrażanie mechanizmów z zakresu zapobiegania nadużyciom
 • Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom jako element procesu zapewnienia bezpieczeństwa Członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej
 • Zabezpieczenie interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna

Więcej >>> Szkolenie – Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komentarze (0)
Dokumentacja Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   

Dokumentacja Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Warsztaty koncentrują się na najważniejszych kwestiach dokumentacyjnych:

 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki?
 • W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów?
 • Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
 • Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym?
 • Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację?
 • Prowadzenie ksiąg udziałów / ksiąg akcyjnych
 • Wprowadzanie zmian do umów spółek
 • Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
 • Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

Więcej >>> Szkolenie – Dokumentacja Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Dokumentacja Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komentarze (0)
Akademia profesjonalnej sekretarki/asystentki
 Oceń wpis
   

Akademia profesjonalnej sekretarki/asystentki

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak poprawić efektywność własnej pracy?
 • Jak wyznaczać priorytety codziennych obowiązków i zarządzania zadaniami w biurze?
 • W jaki sposób sprawniej obchodzić się z dokumentacją firmową?
 • W jaki sposób chronić firmowe informacje i archiwizować dokumentację?
 • Jak usprawniać własną komunikację, aby lepiej realizować zadania sekretariatu?
 • Jak wykorzystywać metody budowania wizerunku?
 • W jaki sposób podejmować wizytację, klientów firmy?
 • Jak planować i kontrolować koszty?

Więcej >>> Szkolenie – Akademia profesjonalnej sekretarki/asystentki.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Akademia profesjonalnej sekretarki/asystentki.

Komentarze (0)
Biznes Plan i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 Oceń wpis
   

Biznes Plan i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

KLUCZOWE ZAGDNIENIA

 • Analiza strategiczna projektu
 • Analiza finansowa biznes planu, interpretacja danych
 • Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie w projekcie
 • Określenie horyzontu czasowego biznes planu
 • Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 • Wykonanie części finansowej biznes planu
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym
 • Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

Więcej >>> Szkolenie – Biznes Plan i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Biznes Plan i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.

Komentarze (0)
Women’s Leadership - I edycja
 Oceń wpis
   

Women’s Leadership

Podczas tych trzech dni skupimy się na tym co najważniejsze dla wielu z nas: tworzeniu, wyzwaniach i byciu na swojej drodze, na tym bez czego współczesne skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi nie istnieje. Uświadomienie sobie podłoża naszych sukcesów i porażek, mitu w którym działamy, a który zapętla nas nieustannie w te same schematy i osiąganie wysokiego poziomu satysfakcji to klucz do osobowości lidera, to najważniejsza umiejętność w skutecznym zarządzaniu zespołem.

Więcej >>> Szkolenie – Women’s Leadership

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Women’s Leadership.

Komentarze (0)
Prawo Holdingowe - nowe regulacje
 Oceń wpis
   

PRAWO HOLDINGOWE

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak ustosunkować się do poleceń „z góry”, od wspólników, akcjonariuszy, spółek – matek aby działać dla dobra spółki?
 • Kiedy nie można wykonywać poleceń „z góry” i dlaczego?
 • Odpowiedzialność karna i cywilna menadżerów spółek zależnych?
 • Jak wygląda ryzyko wadliwości czynności prawnej sprzecznej z interesem spółki zależnej?
 • Analiza projektu prawa holdingowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz projektu Ministerstwa Gospodarki
 • Umowy Holdingowe
 • Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki w strukturze holdingowej?
 • Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej w świetle prawa holdingowego
 • Jakie zapisy odnośnie zakazu łączenia funkcji można wprowadzić do dokumentacji korporacyjnej spółki?
 • Jakie dokumenty należy udostępnić spółce matce?
 • O jakich kwestiach należy informować spółki zależne?
 • Wzajemne umowne uregulowania współpracy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu
 • Jak wyglądają kwestie umów o prawa autorskie licencje pomiędzy zależnymi spółkami oraz odnośnie know-how.

Więcej >>> Szkolenie – PRAWO HOLDINGOWE

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – PRAWO HOLDINGOWE.

Komentarze (0)
Wystąpienia Publiczne - warsztaty
 Oceń wpis
   

Wystąpienia Publiczne

 • Poznanie krok po krok, od przygotowania efektywnego wystąpienia, poprzez jego realizację, aż po ocenę końcową
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wynikających z tego obszarów do zmiany i rozwoju
 • Poznanie metod poszerzania spektrum własnego głosu oraz wykorzystania komunikacji niewerbalnej
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia płynnego wystąpienia publicznego poprzez wykorzystanie elementów technik mowy
 • Poznanie zasad radzenia sobie z trudnym audytorium
 • Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia uwagi słuchaczy, dobierania właściwej argumentacji i stosowania urozmaiconych metod wystąpień

Więcej >>> Szkolenie – Wystąpienia Publiczne

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Wystąpienia Publiczne.

Komentarze (0)
Finanse dla niefinansistów
 Oceń wpis
   

Finanse dla niefinansistów

Szkolenie pomoże:

 • Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Więcej >>> Szkolenie  – Finanse dla niefinansistów.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Finanse dla niefinansistów

Komentarze (0)
Dyrektor Administracyjny - praktyka działania
 Oceń wpis
   

Dyrektor Administracyjny

Podczas szkolenia poszerzysz swoje kompetencje i dowiesz się:

 • Jak organizować obieg dokumentacji i tworzyć regulaminy oraz instrukcje?
 • Jak planować i rozliczać budżet kosztów administracyjnych?
 • W jaki sposób zabezpieczać przepływ informacji w firmie?
 • Jak prowadzić politykę bezpieczeństwa danych?
 • Jak prowadzić politykę współpracy z dostawcami?
 • Jak sporządzać różnego typu umowy zawierane z poziomu działu administracji, na co zwracać szczególną uwagę?
 • Jak zorganizować optymalny proces zakupów Działu Administracji

Więcej >>> Szkolenie – Dyrektor Administracyjny.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Dyrektor Administracyjny.

Komentarze (0)
Trener Sprzedaży - jak przygotować zwycięski zespół?
 Oceń wpis
   

Trener Sprzedaży

 • Dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzać analizę potrzeb skupiającą się na prawdziwych potrzebach szkoleniowych i potrzebach organizacji
 • Poznasz metody tworzenia solidnych i realnych zajęć o mierzalnych efektach
 • Zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób przygotować program szkolenia sprzedażowego, dzięki któremu uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę do wykorzystania w praktyce
 • Poznasz metody pracy z grupą szkoleniową, która zwiększy zapamiętanie nauczanych technik
 • Dowiesz się, w jaki sposób sprawdzać, czy zdobyte umiejętności i przyswojona wiedza zostaną wykorzystane w realnych sytuacjach biznesowych
 • Poznasz najbardziej kluczowe elementy przebiegu szkoleń sprzedażowych oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Więcej >>> Szkolenie – Trener Sprzedaży.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Trener Sprzedaży.

Komentarze (0)
Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   

Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie prawa handlowego
 • Poznania szerokiej gamy instrumentów prawnych skutecznie regulujących funkcjonowanie spółek akcyjnych i z o.o.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie najważniejszych dokumentów spółek kapitałowych: statutów, regulaminów, uchwał i protokołów
 • Poszerzenie wiedzy z obszaru umów w obrocie gospodarczym, form ich zawierania, treści, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych drogą elektroniczną
 • Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi sprawozdawczości spółek oraz odpowiedzialności władz spółki

Więcej >>> Szkolenie - Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej.

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komentarze (0)
Umowy i kontrakty handlowe w języku angielskim
 Oceń wpis
   

Umowy i kontrakty handlowe w języku angielskim

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie sporządzania/tłumaczenia i interpretacji umów handlowych i kontraktów w języku angielskim
 • Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach tworzonych w języku angielskim
 • Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowej konstrukcji poszczególnych elementów umów w języku angielskim (zgodnego ze specyfiką języka prawniczego)
 • Możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń)
 • Zmniejszenie kosztów związanych z popełnianymi błędami w umowach i koniecznością ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień
 • Możliwość wypracowania wielu wzorów umów i kontraktów w języku angielskim na potrzeby specyfiki danej branży

Więcej >>> Szkolenie – Umowy i kontrakty handlowe w języku angielskim

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Umowy i kontrakty handlowe w języku angielskim

Komentarze (0)
Biuro Zarządu - KSH i KC - kluczowe ustawy w Biurze Zarządu
 Oceń wpis
   

BIURO ZARZĄDU

Podczas szkolenia:

 • poznasz zagadnienia KSH, KC i ustawy kluczowe w pracy Biura Zarządu,
 • wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej,
 • dowiesz się jakie są sankcje, gdy spółka nie prowadzi księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa,
 • poznasz sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych,
 • poznasz drogę elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu , elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia,
 • poznasz istotę protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania,
 • dowiesz się jakie są sposoby uzupełniania treści protokołu po posiedzeniu, prostowanie błędów pisarskich i merytorycznych w protokole,
 • dowiesz się jakie są metody zapobiegania konfliktom interesów
 • poznasz „Właścicielskie” i “menedżerskie” organy spółek kapitałowych – zasada rozdziału kompetencji organów;
 • poznasz sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał
 • dowiesz się jak wygląda kwestia kadencji zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów – kiedy wygasa mandat członka zarządu / rady nadzorczej,
 • dowiesz się jaki jest prawidłowy skład organów spółki – odpowiedzialność organizacyjna
 • dowiesz się jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed organami nadzoru korporacyjnego

Więcej >>> Szkolenie – BIURO ZARZĄDU

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – BIURO ZARZĄDU.

Komentarze (0)
Dyrektor Operacyjny
 Oceń wpis
   

DYREKTOR OPERACYJNY

Standardowa wiedza już nie wystarcza, a szablonowe działania są zaprzeczeniem skuteczności. Liczy się efektywność, intuicja biznesowa i zdolność nieustannej przemiany, zarówno w działaniach strategicznych jak i operacyjnych. To co nazywamy intuicją dyrektora, to w 85% nic innego jak umiejętność kalkulowania ryzyka, umiejętność przewidywania pewnych zjawisk, myślenie na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa, łączenia faktów, błyskawicznego wyciągania wniosków i zdecydowanych działań. W biznesie nie ma dziś mowy o sprawnym zarządzaniu bez znajomości tego kunsztu. Dyrektor Operacyjny to w dzisiejszych czasach najbardziej kluczowe stanowisko każdej firmy.

Podczas seminarium poznacie Państwo:

 • Standardy myślenia - od zarządzania strategicznego do operacyjnego
 • Szeroko kontekstowe widzenie rzeczywistości – standardy dyrektora operacyjnego
 • Dlaczego niektóre organizacje zawsze wyprzedzają swoich konkurentów?
 • Instrumenty prawne   przydatne w aktualnej sytuacji gospodarczej
 • Jakie czynniki sprawiają, że powstają wspaniałe i podziwiane powszechnie organizacje
 • Dlaczego niektóre organizacje zawsze wyprzedzają swoich konkurentów?
 • Nowe reguły w myśleniu operacyjnym i strategicznym
 • Proces dostosowania organizacji do strategii

Więcej >>> Szkolenie - DYREKTOR OPERACYJNY

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – DYREKTOR OPERACYJNY.

Komentarze (0)
HR Business English
 Oceń wpis
   

HR Business English

TWOJE 3 KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Zdobycie bardzo konkretnych umiejętności posługiwania się Business English, które bezpośrednio można zastosować w opisywaniu działań z obszaru Human Resource
 • Większa swoboda w posługiwaniu się Business English w branży HR
 • Uświadomienie sobie najczęściej popełnianych błędów i znalezienie adekwatnych rozwiązań dla językowych zawiłości

CELE:

 • Rozwój umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie metod i etapów rekrutacji ( własny dział HR, agencje pośrednictwa pracy, headhnunterzy)
 • Prawidłowe opisywanie: stanowisk pracy, zakresu obowiązków, kompetencji, poziomu decyzyjności i wymagań wobec pracowników
 • Zdobycie wiedzy w zakresie dokumentacji anglojęzycznej związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników, anonsów poszukiwania pracowników w języku angielskim, opisywania etapów rekrutacji
 • Rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, typowe grupy pytań, formułowanie pytań szczegółowych w celu uzyskania pożądanej informacji, interpretacja odpowiedzi
 • Zdobycie umiejętności opisywania w języku angielskim testów dla kandydatów do pracy i testów ocen pracowniczych
 • Poszerzenie umiejętności wykorzystania języka angielskiego w kwestiach związanych z systemami motywacyjnymi oraz satysfakcją pracowników
 • Poznanie zasad prawidłowej konstrukcji i zawartości dokumentów aplikacyjnych tworzonych w języku angielskim ( CV oraz listu motywacyjny)
 • Wprowadzenie prawidłowych wyrażeń i zwrotów Business English w miejsce najczęściej popełnianych błędów leksykalnych wynikających z: niedostatecznej znajomości używanych słów, skojarzeń fonetycznych, zniekształceń związków frazeologicznych, niepoprawnej wymowy lub pisowni.

Więcej >>> Szkolenie - HR Business English

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – HR Business English.

Komentarze (0)
Certyfikowany Project Manager
 Oceń wpis
   

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER

Podczas szkolenia:

 • Zdobędziesz umiejętności stosowania metodologii Zarządzania Projektem
 • Poznasz narzędzia wykorzystywane w pracach projektowych, które można bezpośrednio wdrożyć do własnej pracy
 • Poznasz specyfikę poszczególnych etapów pracy nad projektem wraz z dokumentowaniem całego procesu
 • Uzyskasz wiedzę dotyczącą: planowania zasobów, czasu i budżetu, metod oceny ryzyka i przeciwdziałania jemu, planowania zakresu, zarządzania jakością w projekcie, czy analizy opłacalności inwestycji w projekt

Więcej >>> Szkolenie - CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER.

Komentarze (0)
Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu
 Oceń wpis
   

Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu

Po szkoleniu „Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu”

 • Będziesz potrafił wprowadzić w życie dobre praktyki budżetowania
 • Budżetowanie stanie się efektywnym narzędziem do zarządzania krótko i długoterminowego
 • Poznasz skuteczne narzędzia controllingu wykorzystywane w budżetowaniu
 • Otrzymasz precyzyjne i przejrzyste informacje o budżecie
 • Zaprojektujesz sprawny i kompleksowy budżet
 • Zdobędziesz eksperckie narzędzia, dzięki którym już nigdy nie poczujesz niepewności
 • Zaplanujesz przyszłość swojej firmy co do grosza

Więcej >>> Szkolenie - Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu.

Komentarze (0)
Jak stworzyć i skutecznie zarządzać zespołem handlowym ?
 Oceń wpis
   

Jak stworzyć i skutecznie zarządzać zespołem handlowym

„Nauka, kierowanie ludźmi i sprzedaż są jak wiosłowanie pod prąd. Jak tylko przestaniemy wiosłować – cofamy się … „

Podczas szkolenia pokażemy m in.

1. Jak prowadzić dokumentację zespołu sprzedażowego, aby była przydatnym elementem realizacji strategii
2. W jaki sposób prowadzić analizę i ocenę handlowca biorąc pod uwagę wszystkie aspekty
3. Skuteczny sposób planowania „od tyłu”
4. Naucz się jak prowadzić narzędzie realizacji skutecznych planów
5. Wprowadź standardy i procedury skuteczności w swoim dziale
6. Zdobądź umiejętność selekcji wtórnej kadry sprzedażowej, segmentacji i tworzenia narzędzi pracy
7. Poznaj procedury aktywnej kontroli pracy

Więcej >>> Szkolenie - Jak stworzyć i skutecznie zarządzać zespołem handlowym

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Jak stworzyć i skutecznie zarządzać zespołem handlowym.

Komentarze (0)
„Zakazane umowy handlowe” w turystyce
 Oceń wpis
   

Korzystanie z ofert turystycznych, zakup danej wycieczki czy wreszcie wpłata pełnej wysokości ceny imprezy przed wyjazdem – to zdarzenia zwykle obarczone ryzykiem, czy jakość usługi jakiej spodziewamy się już na miejscu będzie odpowiadała treści umowy jaką zawarliśmy z organizatorem turystyki. Obniżony standard hotelu, awaria klimatyzacji w autokarze czy brak innych atrakcji np. basenu na terenie ośrodka przewidzianych w pięknie wydanym folderze biura podróży może spotkać każdego turystę.

Czytaj całość >>> „Zakazane umowy handlowe” w turystyce

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Komentarze (0)
Interes grupy spółek – co to znaczy?
 Oceń wpis
   

Obecny stan prawny przyczynia się do patologicznej sytuacji, w której członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych (krajowych i zagranicznych) podmiotów często stoją przed nie lada dylematem. Z jednej strony są ustawowo zobowiązani do podejmowania wyłącznie działań korzystnych dla spółek, którymi zarządzają lub które nadzorują, z drugiej zaś w praktyce menedżerowie ci są nierzadko adresatami tzw. niewiążących poleceń i sugestii płynących od ekonomicznych właścicieli (wspólników lub akcjonariuszy) spółek zależnych, których wykonanie – choć gwarantuje komfort zachowania stołka – może jednak narażać menedżerów na poważne ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej w związku z działaniem na szkodę spółki zarówno na płaszczyźnie karnej, jak i cywilnej.

Czytaj całość >>> Interes grupy spółek – co to znaczy?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Komentarze (0)
Szkolenie - Bilansowe Zamknięcie Roku 2010
 Oceń wpis
   

Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się jak dokonać i jakie są praktyczne zasady wyceny aktywów i pasywów w bilansie oraz ich wpływ na kształt wyniku finansowego
 • Poznasz najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości i ich wpływ na bilans

Więcej >>> Szkolenie - Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Komentarze (0)
Szkolenie - Wycena przedsiębiorstw
 Oceń wpis
   

Wycena przedsiębiorstw. Jak oszacować prawdziwą wartość spółki, aby podejmować trafne decyzje strategiczne?

Umiejętność prawidłowego szacowania wartości przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Znajomość i prawidłowe stosowanie metod wyceny spółki jest decydujące w obszarze wyboru projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania czy działań w zakresie łączenia lub wykupu firm.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak określić faktyczną wartość przedsiębiorstwa?
 • Jakie stosować metody wyceny w zależności od decyzji jakie chcemy podjąć odnośnie przedsiębiorstwa?
 • Jak szybko sprawdzić wiarygodność wyceny?
 • W których obszarach wyceny najczęściej zdarzają się błędy i jak korygować ostateczny wynik
 • Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na wartość przedsiębiorstw i co będzie głównie wpływało na korzystność decyzji.

Więcej >>> Szkolenie - Wycena przedsiębiorstw. Jak oszacować prawdziwą wartość spółki, aby podejmować trafne decyzje strategiczne?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Wycena przedsiębiorstw

Komentarze (0)
Szkolenie - Warsztat Umiejętności Zakupowych
 Oceń wpis
   

Warsztat Umiejętności Zakupowych. Jak kupować z korzyścią dla firmy?

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są modele i sposoby prowadzenia systemów kupna?
 • Jakie są strategie cenowe dostawców i jak się do nich odnosić w procesie zakupów?
 • Jak ocenić ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą?
 • Jakie są metody uniezależnienia się od dostawcy?
 • W jaki sposób postępować z dużymi dostawcami
 • Jak efektywnie nadzorować realizację umów przez dostawy aby zapewnić firmie bezpieczeństwo?
 • Kiedy zaczynają się negocjacje zakupowe, kiedy handlowiec zaczyna sprzedawać?
 • Jakie są perfidne ale skuteczne zagrywki wykorzystywane w trakcie negocjacji przez handlowców
 • Jak działać gdy dostawców jest wielu – negocjacje z silniejszej pozycji
 • Dlaczego słabość kupca jest siłą handlowca/dostawcy?
 • Jak wychodzić z impasu podczas konfliktu z trudnym ale ważnym dostawcą?

Więcej >>> Szkolenie - Warsztat Umiejętności Zakupowych. Jak kupować z korzyścią dla firmy?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
 Oceń wpis
   

Finanse dla niefinansistów

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:

 • ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów,
 • a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Więcej >>> Szkolenie - Finanse dla niefinansistów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Finanse dla niefinansistów

Komentarze (0)
Szkolenie - Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk
 Oceń wpis
   

Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

 • Udoskonalenie umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych
 • Udoskonalenie kompetencji w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania taktyk negocjacyjnych
 • Zmiana tradycyjnego sposobu myślenia o procesie negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach

Więcej >>> Szkolenie -  Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Negocjacje.

Komentarze (0)
Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją
 Oceń wpis
   

Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

„Sprawny system prowadzenia dokumentacji korporacyjnej uwzględniający przepisy prawa jak i najlepsze praktyki potrafi zaoszczędzić nawet 50% czasu członków zarządu i rady nadzorczej”

Seminarium Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu to pierwsza edycja kursu obejmującego kompleksową wiedzę dotyczącą dokumentacji korporacyjnej

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są skutki naruszenia wymogów w zakresie dokumentacji spółki kapitałowej – odpowiedzialność cywilna, karna oraz na gruncie prawa podatkowego?
 • Jakie istnieją Modele prowadzenia dokumentacji korporacyjnej?
 • Które zapisy mogą znaleźć się w umowie, statucie i mogą znacznie ułatwić pracę organów
 • Po co nam regulamin i jak powinien wyglądać aby ułatwiał i upraszczał pracę? Regulamin zarządu. Regulamin rady nadzorczej
 • Jakie są podstawowe różnice między regulaminem zarządu a regulaminem rady nadzorczej
 • Dobre rozwiązania przy tworzeniu i uaktualnianiu regulaminów
 • Szczegółowa analiza protokółów
 • Komu można udostępnić dokumentację z zebrań zarządu i na jakiej podstawie?
 • Kto nie jest uprawniony do wglądu w dokumentację?
 • Jakie decyzje powinny być podejmowane przez uchwałę danego organu?
 • Jakie są rodzaje umów jakie wiążą struktury holdingu we wzajemnych relacjach
 • Jakie SA zasady prowadzenia ksiąg akcyjnych?
 • Jak wygląda proces podejmowania uchwał – dobre praktyki
 • Jak napisać projekt uchwały

Więcej >>> Szkolenie - Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komentarze (0)
Menedżer zespołu–team building, motywacja, zarządzanie
 Oceń wpis
   

Z badań nad małym i dużymi firmami w Polsce wynika, że 47% pracowników wskazuje na niską jakość komunikacji kierowniczej, a 40% deklaruje, że menedżerowie blokują przepływ informacji. Ile procent czasu poświęcasz zespołowi a ile na bieżące zadania? Jaki zespół chciałabyś mieć, a jakim kierujesz? W jaki sposób rozmawiasz z zespołem o celach, problemach, zmianach? W jaki sposób oceniasz ich pracę?

Dzięki szkoleniu:

 • Zdobędziesz umiejętności modelowania komunikacji w zespole
 • Poznasz metody wprowadzania, komunikowania zmian i przeprowadzania zespołu przez ten proces
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie utrzymywania i zwiększania zaangażowania oraz motywacji w zespole
 • Rozwiniesz umiejętności wprowadzania w zespole standardów pracy i delegowania zadań według ustalonych reguł współpracy
 • Poznasz metody optymalizacji pracy zespołowej poprzez wprowadzenie systemu monitorowania i oceny pracy

Więcej >>> Szkolenie - Menedżer zespołu – team building, motywacja, zarządzanie

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Menedżer Zespołu.

Komentarze (0)
Szkolenie - Umowy międzynarodowe
 Oceń wpis
   


Na szkoleniu:

 • Poznasz skuteczne zasady negocjowania kontraktów handlowych oraz sprawdzania kontrahenta
 • Uzyskasz informacje w jaki sposób zapewnić prawidłową reprezentację stron w umowach, a więc w jaki sposób ustalać pełnomocnictwa oraz w jaki sposób analizować odpis z KRS
 • Poznasz krok po kroku jak zbudowana jest umowa w obrocie handlowym
 • Zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać interesy spółki w różnych typach umów
 • Poznasz sposoby zabezpieczenia rozliczeń w umowach
 • Zdobędziesz umiejętność tworzenia kontraktu optymalnego, umów ramowych i partnerskich oraz dowiesz się kiedy je stosować
 • Poznasz specyfikę i zasady zawierania umów międzynarodowych oraz wzory takich umów
 • Uzyskasz informację, w jaki sposób sporządzić i przygotować dokumentację do umów międzynarodowych

Więcej >>> Szkolenie - Menedżer ds. umów i kontraktów z elementami umów międzynarodowych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte –

Komentarze (0)
Szkolenie - Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   


PODCZAS SZKOLENIA:

 • Poznasz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i case study w kwestiach organów i reprezentacji
 • Dowiesz się jak wspierać organy w kreowaniu składu rady nadzorczej spółki kapitałowej
 • Poznasz skutki wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników
 • Dowiesz się o konsekwencjach i przeciwdziałaniu – zaskarżaniu uchwał organów spółek kapitałowych
 • Dowiesz się czy odwołanemu ze składu członkowi sp. z o.o. przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą?
 • Poznasz skutki przestępstwa fałszowania dokumentu korporacyjnego
 • Poznasz metody zapobiegania konfliktom interesów
 • Poznasz kluczowe elementy przygotowania posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Obowiązki organów spółek w zakresie prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Prawidłowy przepływ informacji między Zarządem, Radą Nadzorczą, a organami właścicielskimi

Więcej >>> Szkolenie - Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Profesjonalna sekretarka / asystentka
 Oceń wpis
   

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki / asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego. Prezentujemy program, skupiający się na najbardziej kluczowych umiejętnościach, mających największy wpływ na skuteczność na tym stanowisku pracy.

7 kluczowych zagadnień

 1. Standardy pracy profesjonalnej asystentki
 2. Obsługa trudnego klienta
 3. Komunikacja
 4. Asertywność
 5. Praca z głosem
 6. Typologia Klienta
 7. Przygotowanie prezentacji na spotkanie z przełożonym

Więcej >>> Szkolenie - Profesjonalna sekretarka / asystentka

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Certyfikowany Office Manager
 Oceń wpis
   

Zapraszamy do udziału w Certyfikowanym szkoleniu, podczas którego:

 • Dowiesz się, w jaki sposób zbierać informacje o potrzebach i pracować nad własnymi kompetencjami komunikacyjnymi
 • Rozwiniesz umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami komunikacji zarówno przydatnych do optymalizacji procesów przepływu informacji, jak i do rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Zapoznasz się z elementami prawa skupiającymi się na ewidencjonowaniu czasu pracy, prowadzeniu list obecności, rozliczaniu podróży służbowych, czy urlopów
 • Poznasz prawne aspekty organizacji obiegu dokumentacji, tworzenia pism biznesowych, zasad przechowywania i udostępniania kluczowej dokumentacji oraz postępowania z dokumentacją związaną z należnościami
 • Poznacz metody planowania własnej pracy z wykorzystaniem techniki mind mappingu, która przynosi oszczędność rzędu 50-95% czasu
 • Poznasz w jaki sposób planować spotkania, konferencje, innych projektów integracyjnych oraz koordynacji obiegu informacji dzięki mind mapping
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz zwiększyć swoją sprawność w zapamiętywaniu dużej ilości treści dokumentów i przyspieszyć czytanie

Więcej >>> Szkolenie - Certyfikowany Office Manager

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Budżetowanie z wykorzystaniem controllingu
 Oceń wpis
   


Po szkoleniu „Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu”:

 1. Będziesz potrafił wprowadzić w życie dobre praktyki budżetowania
 2. Budżetowanie stanie się efektywnym narzędziem do zarządzania krótko i długoterminowego
 3. Poznasz skuteczne narzędzia controllingu wykorzystywane w budżetowaniu
 4. Otrzymasz precyzyjne i przejrzyste informacje o budżecie
 5. Zaprojektujesz sprawny i kompleksowy budżet
 6. Zdobędziesz eksperckie narzędzia, dzięki którym już nigdy nie poczujesz niepewności
 7. Zaplanujesz przyszłość swojej firmy co do grosza

Więcej >>> Szkolenie - Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Prawno – Finansowa ocena kondycji spółki
 Oceń wpis
   


Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami w ocenie kondycji przedsiębiorstwa na podstawie informacji prawnej i finansowej?
 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta i jego wypłacalność?
 • Jak będzie wyglądała opłacalność inwestycyjna planowanych projektów?
 • W jaki sposób określić kto powinien podpisać zobowiązania, umowy dokumenty aby posiadały moc prawną?
 • Jak przewidywać, czy firma ma ukryte punkty zapalne osłabiające płynność finansową?
 • Jak ocenić efektywność działania spółki na podstawie rachunku zysków i strat?
 • W jakich miejscach szukać ważnych informacji na temat spółki?
 • Jak wyliczać zdolność kredytową firmy na podstawie jej obecnej kondycji?
 • Jak sprawdzić słuszność finansową decyzji inwestycyjnych?

Więcej >>> Szkolenie - Prawno – Finansowa Ocena Kondycji Spółki

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Dokumentacja spółek w języku angielskim
 Oceń wpis
   

 Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są zasady pisania notatek w języku angielskim dotyczących dokumentów korporacyjnych: protokołów z posiedzeń, uchwał, regulaminów, zarządzeń?
 • Jak czytać ze zrozumieniem dokumenty korporacyjne w języku angielskim z zawiłym słownictwem prawnym?
 • W jaki sposób sporządzać kluczowe dokumenty korporacyjne w języku angielskim?
 • Jak interpretować ważne klauzule w umowach spółki, uchwałach, protokołach?
 • Jakie są niuanse prawne w słownictwie angielskim – jak ustrzec się błędów w tłumaczeniu i interpretacji?
 • Jak napisać projekt uchwały w języku angielskim, jak zinterpretować i przetłumaczyć?
 • Jak wygląd dokumentacja spółki matki, córki w j. angielskim
 • Jak tworzyć pełnomocnictwa spółki języku angielskim
 • Jak tłumaczyć i tworzyć umowy w języku angielskim – kluczowe słownictwo, najważniejsze zapisy, przykłady istotnych paragrafów

Więcej >>> Szkolenie - Dokumentacja spółek kapitałowych w języku angielskim

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Związki zawodowe
 Oceń wpis
   

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych”

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzanych do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 • Poznasz procedury zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego w kontekście relacji ze związkami
 • Poznasz najlepsze praktyki przeciwdziałaniu nadużywania przywileju
 • Jaka jest odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Poznasz zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Dowiesz się jak prowadzić konsultacje dotyczące konieczności przeprowadzenia zwolnień
 • Poznasz zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
 • Poznasz sposoby współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Dowiesz się jaka jest ochrona prawna działaczy związkowych i organizacji

Więcej >>> Szkolenie  - Związki zawodowe

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Prawo holdingowe
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak ustosunkować się do poleceń „z góry”, od wspólników, akcjonariuszy, spółek – matek aby działać dla dobra spółki?
 • Kiedy nie można wykonywać poleceń „z góry” i dlaczego?
 • Odpowiedzialność karna i cywilna menadżerów spółek zależnych?
 • Jak wygląda ryzyko wadliwości czynności prawnej sprzecznej z interesem spółki zależnej?
 • Analiza projektu prawa holdingowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz projektu Ministerstwa Gospodarki
 • Umowy Holdingowe
 • Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki w strukturze holdingowej?
 • Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej w świetle prawa holdingowego
 • Jakie zapisy odnośnie zakazu łączenia funkcji można wprowadzić do dokumentacji korporacyjnej spółki?
 • Jakie dokumenty należy udostępnić spółce matce?
 • O jakich kwestiach należy informować spółki zależne?
 • Wzajemne umowne uregulowania współpracy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu
 • Jak wyglądają kwestie umów o prawa autorskie licencje pomiędzy zależnymi spółkami oraz odnośnie know-how.

Więcej >>> Szkolenie - PRAWO HOLDINGOWE

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie

Komentarze (0)
Szkolenie - Standardy obsługi Organów Spółek Kapitałowych
 Oceń wpis
   
Podczas szkolenia:
 • Poznasz zasady kompleksowej obsługi prawnej organów spółki pod kątem prawnym.
 • Dowiesz się w jaki sposób przygotować i zorganizować posiedzenia organów?
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie aktualizacji i koordynowania dokumentacji rejestrowej spółki
 • Poznasz najlepsze praktyki w zakresie prawidłowych konstrukcji regulaminów, poleceń, opinii i ocen organów spółki
 • Dowiesz się, jak prawidłowo przygotować i organizować przebieg posiedzenia zarządu i rady nadzorczej
 • Zapoznasz się z różnicami, jakie występują na etapie podejmowania uchwał i przebiegu posiedzeń pomiędzy zarządem a radą nadzorczą
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie organizacji zgromadzeń walnych
 • Poznasz metody organizacji systemu pełnomocnictw w spółce
 • Dowiesz się, w jaki sposób sporządzać i aktualizować księgi akcyjne i księgi udziałów
 • Poznasz najbardziej kluczowe elementy kontraktów i umów handlowych oraz ich zabezpieczania
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawnej ochrony informacji spółki oraz ochrony wizerunku organów spółki

WIĘCEJ >>> Standardy obsługi Organów Spółek kapitałowych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie

Komentarze (0)
Szkolenie - Analiza Finansowa Przedsiębiorstw
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?
 • Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
 • Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
 • Jak ocenić opłacalność planowanych działań inwestycyjnych?

WIĘCEJ >>> Analiza Finansowa Przedsiębiorstw

Komentarze (0)
Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu PR
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak daleko w biznesie sięga ochrona autorsko- prawna?
 • Czy pomysł na kampanię reklamową, PR podlega ochronie autorsko prawnej?
 • Jak chronić pomysły?
 • Jak stworzyć umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich jaką zastosować konstrukcję i korzystne klauzule?
 • Kiedy można publikować wizerunek bez zgody osoby przedstawionej?
 • Jak wygląda kwestia obowiązku prowadzenia stron internetowych przez spółki publiczne ?
 • Jakie są zasady rozpowszechniania elektronicznych biuletynów informacyjnych, newsletter, biuletyny firmowe, informacje handlowe (e- mailing)?
 • Kiedy możemy być pewni że mamy dobrze chronione domeny internetowe?
 • Jakie są prawa i obowiązki dziennikarza w zakresie dostępu do informacji?
 • Jakie informacje nie musimy lub nie możemy podawać dziennikarzom?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podając prasie informacje o swojej spółce lub działalności konkurencji?
 • Kiedy można odmówić udostępniania określonej informacji publicznej?
 • Jakie są środki ochrony prawnej przed rozpowszechnieniem przez prasę informacji naruszających renomę przedsiębiorstwa?
 • W jakich sytuacjach można wystąpić o publikację sprostowania prasowego?

WIĘCEJ >>> Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations

Komentarze (0)
Szkolenie - Umowy i kontrakty handlowe
 Oceń wpis
   

Korzyści z udziału:

 • Zdobycie najnowszych informacji w zakresie sporządzania umów handlowych
 • Zapoznanie się ze szczegółami związanymi z procesem i z przygotowaniem firmy do zawarcia ważnych umów gospodarczych
 • Zdobycie wiedzy w obszarze zabezpieczania umów handlowych

WIĘCEJ >>> Umowy i kontrakty handlowe

Komentarze (0)
Szkolenie - Dyrektor Administracyjny
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia poszerzysz swoje kompetencje i dowiesz się:

 • Jak organizować obieg dokumentacji i tworzyć regulaminy oraz instrukcje?
 • Jak planować i rozliczać budżet kosztów administracyjnych?
 • W jaki sposób zabezpieczać przepływ informacji w firmie?
 • Jak prowadzić politykę bezpieczeństwa danych?
 • Jak prowadzić politykę współpracy z dostawcami?
 • Jak sporządzać różnego typu umowy zawierane z poziomu działu administracji, na co zwracać szczególną uwagę?
 • Jak zorganizować optymalny proces zakupów Działu Administracji

WIĘCEJ >>> Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie

Komentarze (0)
Szkolenie - Dokumentacja Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   

Warsztaty koncentrują się na najważniejszych kwestiach dokumentacyjnych:

 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
 • W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
 • Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
 • Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację
 • Prowadzenie ksiąg udziałów / ksiąg akcyjnych
 • Wprowadzanie zmian do umów spółek
 • Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

WIĘCEJ

Komentarze (0)
O mnie
Langas Group
W swojej działalności dążymy do przekazania najnowszych rozwiązań, które umożliwią Państwu budowanie przewagi nad konkurencją i tworzenie nowych trendów rynkowych, podnoszących efektywność całej organizacji oraz efektywność osobistą pracowników.
Ankieta
Z jakiej głównej formy edukacji wg Ciebie w najbliższych latach będą korzystać firmy ?
Szkolenia otwarte
Szkolenia wewnętrzne
Coaching
E-learning
Kursy multimedialne (CD, DVD)

Najnowsze komentarze
2013-08-13 18:13
banki_:
Szkolenie – Zarządzanie finansami w służbie zdrowia
90% szkoleń to lipa.
2013-01-28 12:25
porownaniekredytowhipotecznych:
I FORUM ASYSTENTÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Kredyty hipoteczne: Polska blisko grzbietu drożyzny Najtańsze kredyty hipoteczne w[...]